DOPASOWANY INDYWIDUALNIE
KOMPLEKSOWY ZAKRES USŁUG DLA FIRM


Skontaktuj się z nami

Pamiętaj o terminach!

Do 7 dnia miesiąca

Termin wpłaty podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej

Do 10 dnia miesiąca

Termin opłacenia składek ZUS za pracodawcę nie zatrudniającego pracowników

Do 15 dnia miesiąca

Termin opłacenia składek ZUS za pracowników i pracodawcę zatrudniającego inne osoby

Do 20 dnia miesiąca

Termin wpłaty zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, zaliczki na podatek CIT.

Do 25 dnia miesiąca

Termin rozliczenia miesięcznego podatku VAT-7, a w przypadku podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie, rozlicza się go do 25 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale

© Copyright - Biuro Rachunkowe BLIS